Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

Niedziela, 23 czerwca 2024. Imieniny Albina, Wandy, Zenona

OC Płetwonurka

2014-07-04 19:33:58 (ost. akt: 2018-07-25 17:53:07)

Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania.

OC Płetwonurka
Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania.
Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to:

odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu badź śmierć),
uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenia butlą,
zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim.kontakt:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Oddział w Olsztynie
10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A
tel. 89 535 52 25
tel./fax 89 522 27 00
e-mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

tel. kom. 502 323 947
tel. kom. 503 017 650


Powyższa ochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach gdy trudno dopatrzyć się bezpośredniej winy. Jednak nakłada na nas obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 100.000 do 200.000 PLN

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenia obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta.

Świadczenia ubezpieczyciela obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawna przed roszczeniami.


Zobacz także:

https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/pdf-logo-131.jpg Ogólne Warunki Ubezpieczenia
https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/klauzula-logo-130.jpg Klauzula nurkowa

(4)