Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Jedziemy za granicę

2014-08-21 17:11:59 (ost. akt: 2014-08-27 20:06:07)

Jedziemy za granicę
PRZED PODRÓŻĄ

Przed wyjazdem zagranicznym zbierz informacje dotyczące kraju podróży, przeczytaj opis danego kraju i sprawdź, czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących - opis i ostrzeżenia.


https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/podroz1-205.jpg

Ponadto:

- sprawdź aktualne przepisy wjazdowe
- sprawdź ważność Twojego paszportu i upewnij się co do konieczności posiadania innych dokumentów wymaganych przepisami kraju pobytu
- wykup w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednie ubezpieczenie
- w przypadku wyjazdu do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej – uzyskaj w najbliższym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do podstawowego leczenia na terytorium UE (EKUZ nie pokrywa kosztów wszystkich badań lub zabiegów - sprawdź szczegóły na stronie NFZ)
- zaopatrz się w kartę kredytową oraz zabierz ze sobą rezerwową sumę pieniędzy pozwalającą na powrót do Polski w każdych okolicznościach
- pozostaw rodzinie lub zaufanej osobie plan podróży i – jeżeli jest to możliwe – adres lub numer telefonu, pod którym będziesz osiągalny; do rozważenia pozostaje zabranie ze sobą telefonu komórkowego z aktywnym roamingiem;
- podaj organizatorowi wyjazdu dane osób, które należy powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą
- zabierz ze sobą słownik lub rozmówki – jeśli nie znasz języka obcego w stopniu komunikatywnym.


SZCZEPIENIA

Przeciwko jakim chorobom można się zaszczepić wyjeżdżając za granicę?


W zależności od kraju, do którego podróżujący się udaje, jest wskazane szczepienie przeciwko następującym chorobom zakaźnym:
- żółtej gorączce,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
- durowi brzusznemu,
- tężcowi,
- błonicy
- poliomyeltis
- odrze
- śwince
- różyczce
- grypie,
- wściekliźnie,
- zakażeniom meningokokowym,
- kleszczowemu zapaleniu mózgu,
- japońskiemu zapaleniu mózgu.

Informację o chorobach przeciwko, którym należy się zaszczepić przed podróżą do danego kraju, można uzyskać w punktach szczepień dla osób podróżujących, poradniach medycyny podróży i chorób tropikalnych lub na stronie WHO, a w przypadku szczepień obowiązkowych przeciwko żółtej gorączce również w ambasadzie danego kraju.

Jak się zabezpieczyć przed groźnymi chorobami tropikalnymi przeciwko, którym nie ma szczepionek?

Do chwili obecnej nie wyprodukowano skutecznej szczepionki przeciwko malarii. W przypadku tej choroby postępowanie profilaktyczne składa się z dwóch elementów:
• chemioprofilaktyki, czyli zapobiegawczego przyjmowania leków przeciwmalarycznych w określonym schemacie,
• unikania komarów, które przenoszą zarodźce malarii, poprzez odpowiedni strój oraz środki odstraszające owady.

Nie ma również szczepionek przeciwko drobnoustrojom wywołującym tzw. biegunkę podróżnych, np. bakteriom z rodzaju Escherichia, Campylobacter, Salmonella, Shigella. Źródłem zakażenia tymi drobnoustrojami są zanieczyszczone nimi produkty pokarmowe i woda, a także ręce. Zapobieganie biegunce podróżnych polega na starannym przestrzeganiu zasad higieny osobistej, spożywaniu wyłącznie pokarmów poddanych obróbce termicznej, piciu tylko przegotowanej wody.


Które szczepienia są obowiązkowe przed podróżą zagraniczną?

Zaszczepienie przeciw określonym chorobom może stanowić warunek pozwolenia na wjazd do niektórych krajów.
Przed wjazdem do Angoli, Beninu, Burkina Faso, Burundi, Demokratycznej Republiki Konga, Gabonu, Ghany, Gujany Francuskiej, Kamerunu, Liberii, Mali, Nigeru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Ruandy, Sierra Leone, Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz na Wyspę Świętego Tomasza i Wyspę Książęcą konieczne jest zaszczepienie przeciwko żółtej gorączce.
Przed udaniem się do Arabii Saudyjskiej na pielgrzymkę do Mekki obowiązkowe jest zaszczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym.

Planując podróż, należy uzyskać z wyprzedzeniem informacje, które szczepienia są warunkiem uzyskania wizy do danego kraju. Więcej informacji można też uzyskać na stronach WHO w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub chińskim.

Czy są choroby, na które warto się zaszczepić przed podróżą nawet, gdy nie podlegają szczepieniom obowiązkowym?

Oprócz szczepień obowiązkowych, WHO wyodrębnia dwie kategorie szczepień przed podróżą: rutynowe i zalecane.

Szczepienia rutynowe obejmują szczepienia stosowane w danym kraju do uodpornienia dzieci zgodnie z obowiązującym programem szczepień. W wielu przypadkach od turystów lub osób udających się do innych krajów w celu podjęcia studiów lub pracy zarobkowej oczekuje się przedstawienia dokumentacji dotyczącej szczepień. W przypadku osób, które z jakiegoś powodu nie zostały zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, wskazane jest podanie przed wyjazdem dawek przypominających lub uzupełnienie całego cyklu.

Szczepienia zalecane wynikają ze zwiększonego ryzyka zakażenia w czasie podróży. Do tego typu szczepień można zaliczyć szczepienia przeciwko: wzw A, durowi brzusznemu, grypie, żółtej gorączce, zakażeniom meningokokowym, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wściekliźnie, japońskiemu zapaleniu mózgu.

Szczegółowe informacje o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych do poszczególnych krajów i regionów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej, są publikowane i uaktualniane co 2 tygodnie na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia.

Kiedy rozpocząć szczepienia przed planowaną podróżą?

Uodpornienie najlepiej rozpocząć ok. 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Niektóre szczepienia wymagają podania kilku dawek w określonym schemacie szczepienia, z czego przed wyjazdem podaje się dwie dawki w odstępie 4 tygodni. Część szczepień wymaga podania tylko jednej dawki najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem, np. szczepionkę przeciwko żółtej gorączce podaje się najpóźniej 10 dni przed wyjazdem.

Ustalenie liczby i rodzaju szczepień u danej osoby zależy od:
• czynników ryzyka związanych z podróżą, tj.: kraju docelowego i wymagań jego władz odnośnie szczepień, aktualnej sytuacji epidemiologicznej w tym kraju, czasu trwania i charakteru pobytu, warunków zakwaterowania oraz planowanych środków transportu;
• czynników osobniczych, tj.: przebytych wcześniej szczepień i zakażeń pozostawiających odporność, stanu zdrowia, wieku, przeciwwskazań do szczepień;
• właściwości szczepionki, tj.: wymaganej liczby dawek w cyklu, czasu uzyskania zabezpieczającej odporności.

https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/podroz2-206.jpg


opracowanie:

https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/ergo-ewa-210.jpg

Ewa Słucka
ADRIATIC
Al.Wilanowska 9A, 02-765 Warszawa
509 312 191; 22-885-67-33
www.ergo-hestia.eu
www.adriatic.pl
https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/ergo-m-211.jpg