Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

Piątek, 9 czerwca 2023. Imieniny Anny-Marii, Felicjana, Sławoja

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2021 roku

2021-01-06 18:55:43 (ost. akt: 2021-01-08 12:46:33)

Od 1985 roku podwodne polowanie na ryby z kuszą, na wstrzymanym oddechu, jest zgodne z polskim prawem. Ustawa o rybactwie śródlądowym traktuje łowiectwo podwodne na równi z wędkarstwem, jak amatorską metodę połowu ryb w polskich wodach publicznych. Karta Łowiectwa Podwodnego jest podstawowym dokumentem umożliwiającym w sposób legalny wybrać się na podwodne polowanie w sezonie 2021.

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2021 roku
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (PTTK) zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559) jest organizacją społeczną, która dopełniła wszystkich wymogów formalnych, a tym samym uprawnioną do przeprowadzania w 2021 roku kursów i egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego. Statutowy organ PTTK - Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, w drodze uchwały, upoważniła do przeprowadzenia szkolenia zakończonego egzaminem z zakresu ochrony i połowu ryb na terenie całego kraju wyłącznie pięciu egzaminatorów

https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-009-2205.jpg

https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-001-2202.jpg

Od paru lat oferujemy kursu i egzamin na Kartę Łowiectwa Podwodnego na terenie całego kraju. fot. Krzysztof Mikołajczyk

https://m.nurkowa.pl/2017/01/orig/karta-klp-001n-1446.jpg

Od sezonu 2015 uczestnicy kursu na Kartę Łowiectwa Podwodnego otrzymują dodatkowo certyfikat KDP/CMAS, jako potwierdzenie udziału w specjalistycznym szkoleniu, zakończonym egzaminem i wydaniem zaświadczenia, niezbędnego do wyrobienia w starostwie w miejscu zamieszkania - Karty Łowiectwa Podwodnego.

Od 01 stycznia 2013 roku - Paweł Laskowski, szef Centrum Szkoleń i Badań Podwodnych „OLNUR” z Olsztyna, jest ponownie jednym z uprawnionych do prowadzenia kursów zakończonych egzaminem, niezbędnym do wydania karty łowiectwa podwodnego, przez wszystkie starostwa w Polsce. Koszt kursu na kartę łowiectwa podwodnego wynosi 350 zł (jest to kurs centralny, a koszt jest stały, określony corocznie przez KDP PTTK).
Kurs jest teoretyczny i wraz z egzaminem zajmuje 4-5 godzin zegarowych. Uczestnik kursu musi posiadać przy sobie dowód osobisty i zdjęcie legitymacyjne. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru.
[/b]
Plan bloków tematycznych kursu wygląda następująco:[/b]

I. Wybrane regulacje prawne z zakresu uprawiania łowiectwa podwodnego na wodach śródlądowych w Polsce.
II. Technika nurkowania w czasie wykonywania czynności łowiectwa podwodnego. Zagrożenia i ich zapobieganie występujące w czasie łowiectwa podwodnego.
III. Sprzęt dopuszczony do łowiectwa podwodnego. Uprawnienia zezwalające na łowiectwo podwodne.
IV. Aspekty ekologiczne łowiectwa podwodnego. Współdziałanie z innymi użytkownikami wód śródlądowych w czasie uprawniania łowiectwa podwodnego.
V. Informacje na temat łowiectwa podwodnego w sieci. Przedstawienie akwenów udostępnionych do łowiectwa podwodnego. Zawody krajowe i międzynarodowe.


Termin i miejsce szkolenia uzgadniam wcześniej z osobą lub grupą osób ubiegającą się o kartę łowiectwa podwodnego, dostosowując się do możliwości przyszłych kursantów. Przy grupie minimum trzech osób dojeżdżam do każdego zakątka kraju. Kursy indywidualne (tzw. VIP-owskie) prowadzę na terenie m. Olsztyn lub w miejscu uzgodnionym z zainteresowanym (po ustaleniu dodatkowych kosztów).
OLNUR
Centrum Szkoleń i Badań Podwodnych
ul.Warszawska 24/5, 10-900 Olsztyn
Paweł Laskowski tel. 505 839 511
e-mail: active2@o2.pl

https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-014aaa-2213.jpg

Każdy uczestnik kursu otrzymuje w formie elektronicznej wykłady i materiały z zakresu szkolenia na KŁP


Więcej:

Praktyczne porady na temat kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

Uwarunkowania i akty prawne dotyczące kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

https://m.nurkowa.pl/2019/01/orig/np-lp-2019-01-1836.jpg

Kolega Tomasz Stelmach, zapalony i wytrawny łowca podwodny, kontynuujący tradycje rodzinne sięgające lat 60. Potrafi zarazić swoją pasją nawet najbardziej zagorzałych przeciwników podwodnych łowów, które jak twierdzi: ”zgodne z prawem, ekologią i poszanowaniem natury, mogą być wspaniałym, a jednocześnie niezwykle wymagającym hobby”. Skarbnica wiedzy na temat sprzętu do łowiectw podwodnego i podwodnych łowisk na terenie Polski i zagranicy.

https://m.nurkowa.pl/2019/01/orig/np-lp-2019-02-1837.jpg

Łowiectwo podwodne to przede wszystkim aktywnie spędzony czas w pod wodą. Jezioro Lipie koło Gorzowa Wlkp. - jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, blisko 172 ha powierzchni rozłożonych na ciekawym kształcie litery "Y", maksymalna głębokość to 42 metry i dobra przejrzystość wody.


https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-005-2209.jpg

Łowiectwo podwodne, ze względu na przebywaniu w wodnym świecie, wymaga dużej wiedzy i umiejętności, aby było bezpieczne i dawało satysfakcję. Wiadomości przekazywane na kursie na KŁP - KDP CMAS, pozwalają na bezpieczny i zgodny z prawem, amatorki połów ryb przy pomocy kuszy.


https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-008-2210.jpg

Od czterech sezonów rozgrywane są w Polsce Drużynowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym, których organizatorem jest Stowarzyszenie Spearfishing Poland (SSPoland). Zawody te mają czteroletnią tradycję i uznawane są jako oficjalne - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym. Rodowód tych sportowych zmagań ma kilkuletnie korzenie i wywodzą się one od jesiennych Zawodów w Łowiectwie Podwodnym o Puchar Prezesa SSPoland, rozgrywanych na jeziorze Ińsko.

https://m.nurkowa.pl/2019/01/orig/np-lp-2019-06-1841.jpg

Uczestnicy XLVI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XVIII Memoriału Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke - Czaplinek 21-23 września 2018 roku. Najstarszych w Polsce zawodów, o 53 letniej historii i ugruntowanej tradycji. Równolegle z zawodami łowieckimi, tego samego dnia, na innym, pobliskim jeziorze, rywalizują podwodni fotografowie w podwodnej fotografii sportowej w Memoriale Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke.

https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-004-2212.jpg

Sezon uprawiania amatorskiego połowu ryb kuszą w polskich, publicznych, wodach śródlądowych rozpoczyna się 16 maja i trwa do 14 października. Warto pomyśleć o kursie i egzaminie na Kartę Łowiectwa Podwodnego już wcześniej, przed rozpoczęciem sezonu.

Dla chętnych, którzy są zainteresowani zdobyciem karty łowiectwa podwodnego, a napiszą na pocztę internetową na adres - active2@o2.pl, jest możliwość na trzymanie wykładów z zakresu szkolenia na KŁP.

W 2020 roku ruszyły pierwsze „Warsztaty w Łowiectwie Podwodnym". Wraz z Akademią Nurkowania Batysfera z Łodzi i jej szefem Krzysztofem „Mikołajem” Mikołajczykiem, na prywatnym zbiorniku w okolicach Łodzi, zorganizowaliśmy praktyczne i teoretyczne zajęcia. W szkoleniu uczestniczył również kolega Kamil Cieśla z Olsztyna. Ze względu na pandemiczne problemy udało się w 2020 roku zorganizować tylko jedne zajęcia. Zgodnie z wymogami ustawy o rybactwie śródlądowym, organizowane przez członków komisji egzaminacyjnej KDP PTTK, kursy na kartę łowiectwa podwodnego, są zajęciami czysto teoretycznymi. Jedynym kryterium przystąpienia do egzaminu jest ukończony 18 rok życia. Proponowane warsztaty są połączonymi zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Część teoretyczna jest rozbudowana między innymi o tajniki sprzętu używanego w krajowym łowiectwie podwodnym, technik wyważania, cichego zanurzania i poruszania pod wodą oraz zasad bezpieczeństwa i elementów ratownictwa wodnego. W zajęciach praktycznych próbujemy zdobytą teorię połączyć z praktyką. Największym entuzjazmem cieszyła się nauka obsługi różnych typów kusz i rozegrane mini zawody strzeleckie.

https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-sez20-005-2190.jpg

Uczestnicy i prowadzący w pierwszych w historii polskiego łowiectwa podwodnego „Warsztatów w Łowiectwa Podwodnym". fot. Krzysztof Mikołajczyk


https://m.nurkowa.pl/2021/01/orig/np-lp-21-015-2214.jpg

Zdobyte doświadczenie i duże zainteresowanie warsztatami zachęcają prowadzących do organizacji kilku następnych edycji „Warsztatów Łowiectwa Podwodnego” w 2021 roku. fot. Krzysztof Mikołajczyk

W sprawie warsztatów łowiectwa podwodnego informacji udzielają:
Paweł Laskowski - 505839511, active2@o2.pl
Kamil Cieśla - 697772826


Zainteresowanych kursem i egzaminem na Karę Łowiectwa Podwodnego lub podwyższeniem umiejętności myśliwskich na weekendowych Warsztatach Łowiectwa Podwodnego prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy centra i szkoły nurkowe w organizacji zajęć na ternie całego kraju.