Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Karta Łowiectwa Podwodnego

2014-08-02 12:03:32 (ost. akt: 2015-01-30 19:43:10)

Uwarunkowania i akty prawne dotyczące kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.

Karta Łowiectwa Podwodnego
Łowiectwo podwodne czyli polowanie z kuszą na wstrzymanym oddechu można uprawiać w Polsce legalnie od 1985 roku. W zależności od miejsca połowów (wody śródlądowe lub obszary polskich wód morskich) różne są podstawy prawne regulujące tę kwestię i nieco odmienne zasady polowania.

W wypadku łowiectwa w zbiornikach śródlądowych wymagane jest posiadanie karta łowiectwa podwodnego, która pozwala na uzyskanie zgody właściciela lub dzierżawcy akwenu, w którym zamierzamy polować.
Podwodny połów ryb kuszą może uprawiać tylko osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego i stosowne zezwolenie uprawnionego do rybactwa, jeżeli połów ryb odbywa się w jego wodach.

Karta łowiectwa podwodnego jest dożywotnim dokumentem i wydaje go starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby (stały meldunek), która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Warunkiem dopuszczającym do ubiegania się o kartę łowiectwa podwodnego jest ukończenie 18 roku życia.
Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa, a z posiadania karty łowiectwa podwodnego cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

Tylko znikoma część wód śródlądowych w Polsce jest własnością prywatną osób fizycznych (pozostali -w przeważającej większości - są wieloletnimi dzierżawcami rybackimi wód należących do skarbu państwa), które prowadzą na nich gospodarkę rybacką. Wówczas z obowiązku posiadania karty łowiectwa podwodnego zwolnione są osoby uprawiające amatorski połów ryb w tych wodach, jeżeli uzyskały one zezwolenie na połów od jego właściciela (nie dzierżawcy).

https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/e2ff0-127.jpg

Po zdanym egzaminie należy dopełnić formalności w wydziale ochrony środowiska (lub pokrewnym) urzędu miasta/gminy i złożyć wymagane dokumenty, niezbędne do wystawienia karty łowiectwa podwodnego:

• wypełniony wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego (w urzędzie lub stronie internetowej danego urzędu);
• zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę łowiectwa podwodnego;
• aktualne zdjęcie (nie większe niż 35 x 45 mm);
• dokument tożsamości do wglądu;
• oplata w wysokości 10zł (w kasie urzędu lub na wskazane konto)

Maksymalny czas oczekiwania na wydanie karty łowiectwa podwodnego po złożeniu wymaganych dokumentów - 7 dni roboczych.
Po przebrnięciu wszystkich trudności w potyczkach z komisją egzaminacyjną i biurokracją urzędniczą uzyskujemy możliwość legalnych, podwodnych polowań z kuszą na wstrzymanym oddechu, w polskich akwenach śródlądowych.

https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/97880-126.jpg
https://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/f3f97-125.jpg

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. nr 66 poz. 750)
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz. 1559)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150)

Więcej:
Praktyczne porady na temat kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

Masz więcej pytań dotyczących Karty łowiectwa podwodnego? Napisz.
   _   
   (_)   
 ___ _ _ __ 
 / __| | '__|
| (__| | |  
 \___|_|_|