Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

Piątek, 9 czerwca 2023. Imieniny Anny-Marii, Felicjana, Sławoja

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2015 roku.

2015-04-26 11:02:45 (ost. akt: 2015-04-26 14:08:46)

Od 1985 roku ustawa o rybactwie śródlądowym dopuszcza łowiectwo podwodne, obok wędkarstwa, jako metodę amatorskiego połowu ryb na polskich wodach śródlądowych. Karta Łowiectwa podwodnego jest głównym dokumentem, aby w sposób legalny, na wstrzymanym oddechu wybrać się na podwodne polowanie.

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2015 roku.

Autor: Paweł Laskowski

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559) jest organizacją społeczną, która dopełniła wszystkich wymogów formalnych i tym samym uprawnioną do przeprowadzania w 2015 r. egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego. Statutowy organ PTTK - Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w drodze uchwały upoważniła do przeprowadzenia szkolenia zakończonego egzaminem z zakresu ochrony i połowu ryb na terenie całego kraju wyłącznie pięciu egzaminatorów.

https://m.nurkowa.pl/2015/04/orig/certyfikat-834-836.jpg

Od sezonu 2015 uczestnicy kursu na Kartę Łowiectwa Podwodnego będą otrzymywali certyfikat KDP/CMAS jako potwierdzenie specjalistycznego szkolenia.

Od 20 kwietnia 2015 roku Paweł Laskowski, szef Centrum Szkoleń i badań Podwodnych „OLNUR” z Olsztyna, jest jednym z uprawnionych do prowadzenia kursów zakończonych egzaminem i wystawieniem zaświadczenia niezbędnego do wydania karty łowiectwa podwodnego przez wszystkie starostwa. Koszt kursu na kartę łowiectwa podwodnego wynosi 350 zł (jest to kurs centralny, a koszt jest stały, określony przez KDP).
Kurs jest teoretyczny i wraz z egzaminem zajmuje 4-5 godzin zegarowych. Uczestnik kursu musi posiadać przy sobie dowód osobisty. Egzamin ma formę testu.

Plan bloków tematycznych kursu wygląda następująco:


I. Wybrane regulacje prawne z zakresu uprawiania łowiectwa podwodnego na wodach śródlądowych w Polsce.

II. Technika nurkowania w czasie wykonywania czynności łowiectwa podwodnego. Zagrożenia i ich zapobieganie występujące w czasie łowiectwa podwodnego.

III. Sprzęt dopuszczony do łowiectwa podwodnego. Uprawnienia zezwalające na łowiectwo podwodne.

IV. Aspekty ekologiczne łowiectwa podwodnego.

V. Współdziałanie z innymi użytkownikami wód śródlądowych w czasie uprawniania łowiectwa podwodnego. Przedstawienie akwenów udostępnionych do łowiectwa podwodnego.


Termin i miejsce szkolenia uzgadniam wcześniej z osobą lub grupą ubiegającą się o kartę łowiectwa podwodnego, dostosowując się do możliwości przyszłych kursantów. Przy grupie minimum trzech osób dojeżdżam do każdego zakątka kraju. Kursy indywidualne (tzw. VIP-owskie) prowadzę na terenie m. Olsztyn lub w miejscu uzgodnionym z zainteresowanym (po ustaleniu dodatkowych kosztów).

OLNUR
Centrum Szkoleń i Badań Podwodnych
ul.Warszawska 24/5, 10-900 Olsztyn
Paweł Laskowski tel. 505 839 511
e-mail: active2@o2.pl


https://m.nurkowa.pl/2015/04/orig/wyklady-835.png

Każdy uczestnik kursu otrzymuje w formie elektronicznej wykłady i materiały z zakresu szkolenia na KŁP


Więcej:

Praktyczne porady na temat kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

Uwarunkowania i akty prawne dotyczące kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj