Forum Ubezpieczenia Imprezy Pogoda

środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2016 roku

2016-05-31 14:29:26 (ost. akt: 2016-05-31 17:53:56)

Od 1985 roku ustawa o rybactwie śródlądowym dopuszcza łowiectwo podwodne, obok wędkarstwa, jako metodę amatorskiego połowu ryb na polskich wodach śródlądowych. Karta Łowiectwa Podwodnego jest głównym dokumentem umożliwiającym w sposób legalny, na wstrzymanym oddechu, wybrać się na podwodne polowanie.

Kursy i egzaminy na Kartę Łowiectwa Podwodnego w 2016 roku
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559) jest organizacją społeczną, która dopełniła wszystkich wymogów formalnych, a tym samym uprawnioną do przeprowadzania w 2016 r. egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego. Statutowy organ PTTK - Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK, w drodze uchwały, upoważniła do przeprowadzenia szkolenia zakończonego egzaminem z zakresu ochrony i połowu ryb na terenie całego kraju wyłącznie pięciu egzaminatorów.

https://m.nurkowa.pl/2016/05/orig/karta-klp-001-1365.jpg

Od sezonu 2015 uczestnicy kursu na Kartę Łowiectwa Podwodnego otrzymują dodatkowo certyfikat KDP/CMAS jako potwierdzenie udziału specjalistycznego szkolenia zakończonym egzaminem.

Od 01 stycznia 2013 roku Paweł Laskowski, szef Centrum Szkoleń i badań Podwodnych „OLNUR” z Olsztyna, jest ponownie jednym z uprawnionych do prowadzenia kursów zakończonych egzaminem i wystawienia zaświadczenia niezbędnego do wydania karty łowiectwa podwodnego przez wszystkie starostwa. Koszt kursu na kartę łowiectwa podwodnego wynosi 350 zł (jest to kurs centralny, a koszt jest stały, określony przez KDP).
Kurs jest teoretyczny i wraz z egzaminem zajmuje 4-5 godzin zegarowych. Uczestnik kursu musi posiadać przy sobie dowód osobisty i zdjęcie legitymacyjne. Egzamin ma formę testu.


Plan bloków tematycznych kursu wygląda następująco:


I. Wybrane regulacje prawne z zakresu uprawiania łowiectwa podwodnego na wodach śródlądowych w Polsce.

II. Technika nurkowania w czasie wykonywania czynności łowiectwa podwodnego. Zagrożenia i ich zapobieganie występujące w czasie łowiectwa podwodnego.

III. Sprzęt dopuszczony do łowiectwa podwodnego. Uprawnienia zezwalające na łowiectwo podwodne.

IV. Aspekty ekologiczne łowiectwa podwodnego.

V. Współdziałanie z innymi użytkownikami wód śródlądowych w czasie uprawniania łowiectwa podwodnego. Przedstawienie akwenów udostępnionych do łowiectwa podwodnego.


Termin i miejsce szkolenia uzgadniam wcześniej z osobą lub grupą ubiegającą się o kartę łowiectwa podwodnego, dostosowując się do możliwości przyszłych kursantów. Przy grupie minimum trzech osób dojeżdżam do każdego zakątka kraju. Kursy indywidualne (tzw. VIP-owskie) prowadzę na terenie m. Olsztyn lub w miejscu uzgodnionym z zainteresowanym (po ustaleniu dodatkowych kosztów).

OLNUR
Centrum Szkoleń i Badań Podwodnych
ul.Warszawska 24/5, 10-900 Olsztyn
Paweł Laskowski tel. 505 839 511
e-mail: active2@o2.pl


https://m.nurkowa.pl/2016/05/orig/wyklady-np-1362.jpg

Każdy uczestnik kursu otrzymuje w formie elektronicznej wykłady i materiały z zakresu szkolenia na KŁP


Więcej:

Praktyczne porady na temat kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

Uwarunkowania i akty prawne dotyczące kursu i egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego.Tutaj

https://m.nurkowa.pl/2016/05/orig/gopr0410-crop-954-1364.jpg